Tin tuyển dụng

1

DESIGN & BUILD DIRECTOR

TP.HCM

Tìm hiểu thêm

2

Chuyên Viên Đào tạo

TP.HCM

Tìm hiểu thêm

5

Chỉ Huy Trưởng/Chỉ Huy Phó MEP

TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Phú Quốc, Quảng Ngãi, Khánh Khòa

Tìm hiểu thêm

5

Giám Sát MEP Công Trình

TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Phú Quốc, Quảng Ngãi, Khánh Khòa

Tìm hiểu thêm

2

Kỹ Sư R&D

TP.HCM

Tìm hiểu thêm

5

Kỹ Sư QA-QC

TP.HCM, Phú Quốc, Đà Nẵng, Hà Nội

Tìm hiểu thêm

5

Kỹ Sư Shopdrawing

TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Phú Quốc, Quảng Ngãi

Tìm hiểu thêm

5

Kỹ Sư Triển Khai BIM (BIM Shop Drawing/BIM Kết Cấu/BIM MEP/BIM Kiến Trúc/BIM Lập Trình CNTT)

TP.HCM

Tìm hiểu thêm

5

QS MEP

TP.HCM, Hà Nội

Tìm hiểu thêm

10

Giám Sát Thi Công

TP.HCM, Phú Quốc, Đà Nẵng, Hà Nội

Tìm hiểu thêm

5

Chỉ Huy Trưởng/Chỉ Huy Phó Thi Công

TP.HCM, Phú Quốc, Đà Nẵng, Hà Nội, Quảng Ngãi

Tìm hiểu thêm