recruitment

Project Manager (Kuwait, Romania)

Mô tả công việc

1.      Make plan and overall manage construction works at the site.

Lập và điều hành tổng thể các công tác thi công và quản lý thi công tại công trường.

-          Liaise with relevant parties (Client, Consultants, authorities, agencies) to handle project issues. Monitor the performance of project scale under the contract and solve all issues arising from construction activities.

Làm việc với các bên liên quan (chủ đầu tư, tư vấn giám sát, tư vấn quản lý dự án, chính quyền, cơ quan chức năng), giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động của công trường. Giám sát việc thực hiện quy mô dự án trong hợp đồng và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động thi công.
- Overall operate project schedule, propose measures to push up the schedule and ensure quality.
 Điều hành tổng thể tiến độ dự án, đề ra biện pháp đẩy nhanh tiến độ, chất lượng thi công của dự án.

2.      Coordinate and manage subcontractors at the project.

Phối hợp và quản lý các Nhà thầu phụ tại dự án.

3.      Negotiate contract, perform application for project construction permit.

Thương lượng hợp đồng, thực hiện các công tác xin cấp giấy phép thi công cho dự án.

4.      Proactively identify, manage and solve risks and issues

Phân tích, Kiểm soát rủi ro dự án;

5.      Daily check and monitor project schedule; manage effectiveness of project execution.

Kiểm tra, giám sát tiến độ hàng ngày của dự án; kiểm soát hiệu quả thực hiện dự án.

6.      Ensure project to be done in accordance with technical standards and construction quality standards.

Đảm bảo dự án được thi công  đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lượng về xây dựng.

Check and effectively perform the management of project costs. Give approval for costs within the scope of authorization.

 Kiểm tra thực hiện hiệu quả các chi phí thuộc dự án. Phê duyệt các khoản chi phí trong phạm vi ủy quyền.
Organize, direct and manage the implementation of HSE on site.

Tổ chức, chỉ đạo, quản lý thực hiện các biện pháp HSE trên công trường.

Analyze project risks and take preventive measures.

Phân tích rủi ro dự án và thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

Ensure the project budget management as approved.

Đảm bảo thực thi ngân sách dự án được phê duyệt

b) Personnel Management

Công tác nhân sự

1.      Train and enhance professional skills for site engineers.

Đào tạo và huấn luyện nâng cao trình độ chuyên môn cho các kỹ sư công trường.

2.      Mentor, assess and recommend rewards or disciplines for employees.

Kèm cặp đánh giá và đề xuất khen thưởng, kỷ luật nhân viên

3.      Propagate and maintain company’s policies to employees.

Truyền thông và duy trì các chính sách của Công ty cho người lao động.

4.      Allocate, organize personnel appropriately with expertise and experience.

Phân bổ, tổ chức nhân sự phù hợp với chuyên môn và kinh nghiệm.

5.      Monthly assess and review KPI of each employee.

Hàng tháng có đánh giá và rà soát KPI của từng nhân viên.

* WELFARE POLICIES:

* QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG

* Join with us, you are entitled to:

* Phúc lợi dành cho bạn:

- Have agreed salary rate.

  Lương theo thỏa thuận.

- Have allowance policies, social insurance, health insurance, unemployment insurance, Bao Viet Health Care Insurance, extracurricular activities, teambuilding, annual training for management level.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt, tham gia các hoạt động ngoại khóa, teambuilding, đào tạo hằng năm dành cho Cấp trưởng.

-  Be assessed based on actual performance, having welfare policies equivalent to the effort and contribution to the Company.

Được đánh giá năng lực thực tế và có chế độ đãi ngộ xứng đáng với các nỗ lực và đóng góp cho công ty.

- Enjoy a friendly and dynamic working environment, various opportunities for promotion and professional enhancement.

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển năng lực chuyên môn.
- Involve international scaled projects.

Tham gia các dự án tầm cỡ quốc tế.
-  Receive telephone sim card, phone allowance, be support to buy car, bones share and other allowances depending on work requirements and the company’s regulations.

Được cấp Sim, hạn mức điện thoại, hỗ trợ mua ôtô, định mức phí sử dụng, cổ phiếu thưởng và các chế độ phụ cấp khác theo yêu cầu công việc quy định công ty.

- Be arranged housing and other basic living needs.

Được bố trí nơi ăn ở.

- Be considered to get bonus for the effectiveness of the work, excellent individual bonus for participation in oversea projects in case of achieving the committed budget goal.

Được xem xét thưởng hiệu quả công trình, thưởng cá nhân xuất sắc tham gia dự án nước ngoài nếu đạt chỉ tiêu ngân sách đã cam kết.

- Annual leave: 01 times every 04 months (return air ticket to be paid by the Company) as regulated.

Được về phép hàng năm do công ty chi trả vé khứ hồi (04 tháng/lần) theo quy chế công ty.

- Other policies in compliance with the current Law.

Các chế độ khác theo quy định công ty và pháp luật lao động.

- Probation time: 02 months (equivalent to 02 months to be trained at the Company in Ho Chi Minh city and completing visa procedures).

- Thời gian thử việc: 02 Tháng (tương ứng 02 tháng được đào tạo ở Công ty tại TP. Hồ Chí Minh trong thời gian làm thủ tục visa).

Số lượng tuyển
5
Yêu cầu công việc

1.      Bachelor's degree for Architect, Civil Engineer or equivalent.

Tốt nghiệp Đại học chính quy, chuyên ngành Kiến trúc, Xây dựng dân dụng và Công nghiệp hoặc tương đương.

2.      Construction practice certificate – class 1.

Có chứng chỉ hành nghề hạng I.

3.      Minimum of 05 years related experience.

Có kinh nghiệm ở cùng vị trí hoặc tương đương tối thiểu 05 năm.

4.      Having been PM for a 30-story project or more.

Đã từng tham gia làm PM dự án từ 30 tầng trở lên.

5.      Planning skills and project overview.

Có kỹ năng lập kế hoạch và nhìn tổng thể dự án.

6.      Risk management skills.

Có kỹ năng xử lý khủng hoảng rủi ro dự án.

7.      Leadership and personnel management skills.

Có kỹ năng lãnh đạo và quản lý nhân lực.

8.      Well performance of management on project and project schedule.

Thực hiện tốt công tác quản lý dự án và quản lý tiến độ thi công.

9.      Firmly grasp knowledge, standards and regulations on of Construction Law.

Nắm vững các kiến thức, tiêu chuẩn và quy định của pháp luật về xây dựng.

10.  Research, analysis and report skills.

Kỹ năng nghiên cứu, phân tích, báo cáo.

11.  Skills of monitoring project, managing risks and evaluating method statements.

Kỹ năng kiểm soát, quản lý dự án xây dựng, quản trị rủi ro và đánh giá biện pháp thi công. 

12.  Excellent verbal and written English (both technical English and communication) to be required.

Sử dụng tốt tiếng Anh chuyên ngành và tiếng Anh giao tiếp (nói và viết) là yêu cầu bắt buộc.

13.  Candidate with rich experience or minimum 01 year experience in working at foreign construction companies to be preferred.

Ưu tiên làm việc cho công ty xây dựng nước ngoài ít nhất 1 năm.


Nơi làm việc
123 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp.HCMKuwait, Romania
Ngày hết hạn
31/01/2019

Liên hệ

Văn phòng chính tại TP.HCM
Lầu 7, Tòa nhà Pax Sky, 123 Nguyễn Đình Chiểu, P. 6, Q.3, TP.HCM

(028) 3932 5030

tuyendung@hbcr.vn

Văn phòng Đại diện tại Hà Nội
Tầng 22, Tháp B, Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

(024) 3795 9992

tuyendung@hbcr.vn

Những công việc liên quan

5

Giám Sát MEP Công Trình

TP.HCM, Hà Nội

Tìm hiểu thêm

1

Phó Giám Đốc Tài Chính

Hà Nội

Tìm hiểu thêm

1

Quản lý thiết kế

123 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM

Tìm hiểu thêm

5

Site Engineer (Kuwait, Romania)

Kuwait, Romania

Tìm hiểu thêm